ขอขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อของคุณ

เรียนลูกค้า ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อของคุณ สำนักงานขายเปิดทำการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 20.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาทีหลังจากส่งคำสั่งซื้อเพื่อยืนยัน หากคุณสั่งซื้อนอกเวลาทำการ เราจะติดต่อคุณในเวลา 8.00 น. กรุณารอสายโทรศัพท์ของเรา